Ontwerpbesluit voor het restaureren, verduurzamen en geschikt maken voor bewoning van het rijksmonument ‘Boerderij Wijlhuizen’ aan Pinkenberg 7 te Rozendaal

Ontwerp omgevingsvergunning Pinkenberg 7

Omschrijving: vergunning voor het het restaureren, verduurzamen en geschikt maken voor bewoning van het rijksmonument ‘Boerderij Wijlhuizen’.

Locatie: Pinkenberg 7 te Rozendaal

Verzenddatum: 14 januari 2022.

Ontwerp omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rozendaal hebben op 14 januari 2022 een ontwerpbesluit genomen over de aanvraag om omgevingsvergunning voor het restaureren, verduurzamen en geschikt maken voor bewoning van het rijksmonument ‘Boerderij Wijlhuizen’ aan de Pinkenberg 7 te Rozendaal.

Ter inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt met ingang van maandag 17 januari 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. De ontwerp-omgevingsvergunning kan tijdens openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis worden ingezien.

Indienen zienswijze

Binnen de termijn van ter inzage ligging kan een ieder een gemotiveerde zienswijze over deze ontwerp-omgevingsvergunning kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal, postbus 9106, 6880 HH VELP.

Een zienswijze kan ook mondeling kenbaar worden gemaakt, hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 026 – 384 36 66.

 

Naar boven