Aanvraag vergunning voor de vervanging van een schuur aan Kapellenberglaan 37 te Rozendaal

Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend, dat de hierna vermelde aanvraag omgevingsvergunning is ingekomen. Op deze aanvraag is de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Tegen deze aanvraag staan geen rechtsmiddelen open. U kunt wel informatie over de aanvraag krijgen of deze inzien.

Aanvraag omgevingsvergunning Kapellenberglaan 37

Omschrijving: vervanging van een schuur.

Locatie: Kapellenberglaan 37 te Rozendaal

Datum ontvangst: 24 december 2021

Inlichtingen

Tegen deze aanvraag staan geen rechtsmiddelen open. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Nadat het besluit is genomen wordt dit bekendgemaakt. U kunt wel informatie over de aanvraag krijgen of deze inzien. De aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken komen inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de medewerkers. E-mailadres: gemeente@rozendaal.nl of telefoonnummer 026 - 384 36 66.

 

Naar boven