Intrekken beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 2021 (herziene versie)

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel;

 

b e s l u i t

 

in te trekken de volgende beleidsregels:

 

Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 2021 (herziene versie)

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van Eersel op 5 april 2022

burgemeester en wethouders van Eersel,

de secretaris, de heer ing. H.M.L. Offermans

de burgemeester, de heer drs. W.A.C.M. Wouters

Naar boven