Gemeente Horst aan de Maas, Verkiezing Gemeenteraad 2022, KANDIDAATSTELLING 29-12-2021

Verkiezing Gemeenteraad 2022

 

KANDIDAATSTELLING

 

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Horst aan de Maas maakt het volgende bekend:

1.

Op maandag 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Horst aan de Maas plaatshebben.

2.

Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken aan het adres Wilhelminaplein 6, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.

3.

De benodigde formulieren voor:

 • 1.

  de lijsten van kandidaten (model H 1);

 • 2.

  de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);

 • 3.

  de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);

 • 4.

  machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2) en

 • 5.

  de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.

4.

Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer NL96BNGH0285004220 ten name van de gemeente Horst aan de Maas, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de gemeenteraad een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend. Deze waarborgsom dient uiterlijk 17-01-2022 op het genoemde rekeningnummer door ons ontvangen zijn.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden ter gemeentesecretarie verstrekt door:

Team KCC\Burgerzaken

Wilhelminaplein 6

5961 ES Horst (L).

Plaats:

Horst

Datum:

woensdag 29 december 2021

De voorzitter voornoemd,

R.F.I. Palmen

Naar boven