Kennisgeving ontvangst sloopmelding: Meentsestraat 5 A te Giesbeek, het slopen van het woonhuis en schuur

Op 5 januari 2022 heeft de gemeente een melding ontvangen voor het slopen van het woonhuis en schuur aan de Meentsestraat 5 A te Giesbeek. De melding is geregistreerd onder zaaknummer HZ_SLM-2022-0018.

De melding betreft:

  • Het slopen van een bouwwerk

Procedure

Voor de activiteit die is gemeld is een Besluit met algemene regels van toepassing. Dit houdt in dat het gemelde niet onder de vergunningplicht van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht valt. Wel moet worden voldaan aan de algemene voorschriften die aan het besluit zijn verbonden.

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via vergunningen@zevenaar.nl of telefoonnummer (0316) 595 111.

Naar boven