Kennisgeving besluit op aanvraag stookontheffing Ringdam 4 te 6911KN Pannerden het stoken van snoeihout met beoogde stookdatum 24 januari 2022

De gemeente heeft op 11 januari 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer HZ_STO-2022-0035 voor een stookontheffing op locatie Ringdam 4 te 6911KN Pannerden. De vergunning is vergund. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • APV

Inzage

De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Zorgt u er voor dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat:

· uw naam en adres

· de datum

· een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt

· redenen voor het maken van bezwaar

· uw handtekening

De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 12 januari 2022 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via gemeente@zevenaar.nl of telefoonnummer (0316) 595 111.

Ook kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem een voorlopige voorziening vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl

Naar boven