Melding Activiteitenbesluit Hogeland 1, 8281 JR te Genemuiden

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer:

 

Hogeland 1, 8281 JR te Genemuiden: voor het vergroten van de metaalbewerkingsbedrijf; zaaknummer Z2021-00007785

 

De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en moet voldoen aan de voorschriften in dit besluit.

 

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het Activiteitenbesluit milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

Voor nadere inlichtingen kunt u vanaf heden gedurende 14 dagen, onder vermelding van het zaaknummer, contact opnemen met de Omgevingsdienst IJsselland (tel. 088 525 1050).

Naar boven