Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Het college heeft van de volgende omgevingsvergunningen de beslistermijn met zes weken verlengd en dit besluit en op de tussen haakjes vermelde data aan de aanvrager(s) verzonden:

 • 1.

  Het plaatsen van een erfafscheiding en het realiseren van een grondkering of damwand t.b.v. het egaliseren van het terrein op de locatie Spekhofstraat (kadastrale percelen K1902 & K1903) (d.d. 01.04.2022)

 • 2.

  Het kappen van negen bomen op de locatie Achterschouffert 6, 6471 VA (d.d. 04.04.2022)

 • 3.

  Het plaatsen van een horeca unit op het parkeerterrein ter vervanging van de inpandige horeca op de locatie Roda J.C. Ring 4, 6466 NH (d.d. 06.04.2022)

 • 4.

  Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de woning (Rijksmonument) op de locatie Meesstraat 7, 6469 XJ (d.d. 09.02.2022)

De stukken liggen, na telefonische afspraak, ter inzage bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefmilieu, op de begane grond van het stadskantoor.

Kerkrade, 13 april 2022

Naar boven