Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Proefpolder 325, 1619EH Andijk

 

Op 11 januari 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een serre aan de vakantiewoning op het perceel Proefpolder 325, 1619EH Andijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000060. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Naar boven