Machtiging Stichting Veilig Thuis Zuidoost-Brabant

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend, dat het in de vergadering van 21-12-2021 heeft besloten

 

 

 

 • I.

  Te machtigen als volgt:

 • 1.

  Aan de bestuurder van Stichting Veilig Thuis Zuidoost-Brabant (VT), machtiging te verlenen overeenkomstig art 10:12 Awb tot

  • a.

   het inzetten spoedhulp jeugd op basis van verwijzing als ware zij een medisch verwijzer;

  • b.

   het inzetten van een gesloten plaatsing in het vrijwillig kader buiten kantoortijden

 • met inachtneming van de Verordening Sociaal Domein gemeente Eindhoven en de Nadere regeling Sociaal Domein gemeente Eindhoven

 • 2.

  De bestuurder van VT is bevoegd de in artikel 1 ontvangen machtiging door te verlenen aan medewerkers van VT mits die de functie van geregistreerd jeugdzorgwerker hebben.

 •  

 • II.

  De “Machtiging Spoed Eisende Zorg (SEZ)” vanaf 1 januari 2022 voor de huidige aanbieder in te trekken.

 •  

 • Deze machtiging treedt met ingang van 1 januari 2022 in werking na bekendmaking in het gemeenteblad.

 •  

 

Reusel,

Het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,

mw. A.J.M.H. van de Ven, burgemeester

mr. R.P.B.M. Brekelmans, secretaris

Naar boven