Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Driebanen 27, 1601NN Enkhuizen

De gemeente heeft op 6 april 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-001511 voor het verhogen van het schuine dak van uw woning, het realiseren van een veranda en het plaatsen van zonnepanelen op locatie Driebanen 27, 1601NN Enkhuizen. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)

  • planologisch strijdig gebruik (artikel 2.1 lid, 1 onder c Wabo)

Inzage

Wilt u het besluit en de bijbehorende stukken inzien, dan kan dit op verzoek. Uw verzoek kunt u doen via ruimte@sed-wf.nl met vermelding van het zaaknummer en het adres van het dossier.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van gemeente Enkhuizen, postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 7 april 2022 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven