Vaststelling Programma Warmtetransitie Asten 1.0

 

Het college van burgemeester en wethouders van Asten heeft op 8 december 2021 het Programma Warmtetransitie Asten 1.0 vastgesteld.

 

Iedere gemeente heeft de opdracht gekregen om een plan te maken waarin wordt aangegeven hoe gebouwen stapsgewijs van het aardgas gaan als warmtebron. Het Programma Warmtetransitie Asten 1.0 schetst globaal het tijdspad naar een aardgasvrije gemeente in 2050.

 

De gemeente Asten wil samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken aan duurzame en betrouwbare alternatieven die voor iedereen veilig, haalbaar en betaalbaar zijn. Daarbij wordt op de eerste plaats ingezet op energiebesparing.

 

In het programma worden geen buurten aangewezen die voor 2030 aardgasvrij moeten worden.

 

Het Programma Warmtetransitie Asten 1.0 is raadpleegbaar op www.asten.nl.

 

Inwerkingtreding

Het Programma Warmtetransitie Asten 1.0 treedt in werking de dag nadat het is bekendgemaakt.

 

Geen bezwaar of beroep

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Asten tot vaststelling van het Programma Warmtetransitie Asten 1.0 staat niet open voor bezwaar en/of beroep.

 

 

Naar boven