Omgevingsvergunning B220312425 verlenging beslistermijn (verz. 31-03-2022) Dassenburg 17

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Dassenburg 17 2994 CH Barendrecht (B220312425), voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak (verz. 31-03-2022).

De beslistermijn wordt verlengd omdat meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen.

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 17-05-2022.

Naar boven