Gemeente Aalsmeer – Welstandsnota Aalsmeer 2021

 

Zaaknummer: Z21-022273

In de bijlage treft u de Welstandsnota Aalsmeer 2021 aan zoals het is vastgesteld door de gemeenteraad van Aalsmeer.

Aalsmeer, 11 januari 2022.

De secretaris,

drs. O. van Kolck

De burgemeester,

mr. G.E. Oude Kotte

Naar boven