Onderwijsboulevard 221, 5223 DE te 's-Hertogenbosch, het plaatsen van een bewegwijzeringborden, omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning verlengen van de beslistermijn

 

Adres of locatie: Onderwijsboulevard 221, 5223 DE te 's-Hertogenbosch

Omschrijving: het plaatsen van een bewegwijzeringborden

Aangevraagde activiteiten: Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo), Strijd Gebr. gronden/bouww. met RO (art. 2.1 lid 1c )

Kenmerknummer: WB00061158

Uiterste beslisdatum:18 februari 2022

 

Voor deze aanvraag geldt dat de besluitvorming met zes weken is uitgesteld, de uiterste beslisdatum staat vermeld.

 

Naar boven