Gemeente Landgraaf - Integraal Toezicht- en Handhavingsprogramma 2022

 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 maart 2022 het Integraal Toezicht- en Handhavingsprogramma 2022 vastgesteld. Het Integraal Toezicht- en Handhavingsprogramma 2022 geeft inzicht in de wijze waarop in 2022 het toezicht op en de handhaving ten aanzien van de aspecten milieu, bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, bijzondere wetten en de openbare ruimte zal worden uitgevoerd.

 

Naar boven