Gemeente Heerlen – kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer: ….

Het college van Heerlen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding heeft ontvangen:

 

Dossiernummer : 18194

Adres : Argonstraat 3, 6422 PH Heerlen

Activiteit : het veranderen van activiteiten te weten de uitbreiding van het magazijn en toevoeging van een sprinkler

Datum van ontvangst : 10 november 2021

 

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de daarin opgenomen regels. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via https://www.aimonline.nl.

 

De hierboven vermelde melding en de daarbij behorende stukken liggen van de dag na publicatiedatum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de gemeente Heerlen. Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente Heerlen, telefoonnummer 14 045. Vanuit het buitenland is het nummer +31 45 5 60 50 40. Als u het dossiernummer van de betreffende melding bij de hand houdt, dan kunnen wij u sneller helpen.

 

Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Naar boven