Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Koulen 8, 6343 CJ Klimmen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor:

Koulen 8, 6343 CJ Klimmen: opknappen van een schuur (ontvangen 10 januari 2022; zaaknummer 2022-000995).

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling via info@voerendaal.nl of telefoonnr. 045-5753399.

Naar boven