Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van de 2e leeuw, een loopbrug bij de Veerpoort en een maritiem welkom, Grintwal te Hasselt, (Hasselt C 300)

Verleende omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2022-00001458

Verzenddatum besluit: 29-03-2022

Locatie: bij Veerpoort te Hasselt en  Grintwal te Hasselt, (Hasselt C 300)

Projectomschrijving: het plaatsen van de 2e leeuw, een loopbrug en een maritiem welkom

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbende tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Naar boven