Gemeente Arnhem - besluit oneigenlijk gebruik openbare grond, bouwplaats, steiger met bouwlift, bouwafvalcontainer en opslagcontainer, bouwhekken en een bouwkraan

 

Oneigenlijk gebruik openbare grond

Voor: Bouwplaats, steiger met bouwlift, bouwafvalcontainer en opslagcontainer, bouwhekken en een bouwkraan

Locatie: Dijkstraat 31 tm 78

Datum: 25 april 2022 tot en met 19 december 2022

Dossiernummer: 650272

 

 

Bezwaar

Als u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift moet u motiveren en ondertekenen en sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem

Postbus 9200

6800 HA Arnhem

 

Als u de werking van dit besluit daarnaast wilt laten opschorten kunt u de rechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening stuurt u in tweevoud naar: 

De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland

Afdeling bestuursrecht

Walburgstraat 2-4

Postbus 9030

6800 EM Arnhem

 

Naar boven