Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bedrijfsruimte tot kantoorruimte op locatie Breedschotsestraat 8 in Rijsbergen

Op 24 maart 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van een bedrijfsruimte tot kantoorruimte op locatie Breedschotsestraat 8 in Rijsbergen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-001861. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven