Aanvraag vergunning voor in gebruik nemen tweede uitrit aan Aijerdijk 3 in Bergen L

 

De Gemeente Bergen (L) heeft op 10januari 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De vergunning is aangevraagd voor het in gebruik nemen van een tweede uitrit aan Aijerdijk 3, 5854 PL Bergen L.

Waarom dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de Gemeente Bergen (L) u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Wanneer wordt een besluit genomen over de aanvraag van de vergunning?

De gemeente Bergen (L) neemt waarschijnlijk binnen 8 weken na ontvangst van de vergunningaanvraag een besluit. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de Gemeente Bergen (L) een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?

Voor vragen of opmerkingen kunt u bellen met de Gemeente Bergen (L). Dit kan via het telefoonnummer 0485 34 83 83.

Naar boven