Ontwerpbestemmingsplan Schaak 8 ter inzage

 

 

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen L maken ter voldoening van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Schaak 8”, met IDN “NL.IMRO.0893.BW19007SC8BUI-ON01” ter inzage ligt.

 

Het ontwerpbestemmingsplan betreft het adres Schaak 8, 5856 AH in Wellerlooi waarbij het mogelijk wordt gemaakt om het beheerdersverblijf in gebruik te nemen als bedrijfswoning en een viertal nieuwe recreatiehuisjes te realiseren.

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Schaak 8” en het ontwerpbesluit liggen van 13 januari tot en met 23 februari 2022 ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. U kunt de stukken, na het maken van een afspraak, inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum. U kunt het digitale plan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijze

Tijdens de inzage termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen L, postbus 140, 5854 ZJ Bergen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij het Klant Contact Centrum. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

Vragen

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefonisch bereikbaar via nummer (0485) 34 83 83.

Naar boven