Geheimhouding van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Katwijk, mogen worden opgevraagd door overheidsorganen die wettelijke taken uitvoeren. Overige instanties, bedrijven of personen kunnen ook een verzoek doen om uw gegevens op te vragen. Als de gemeente Katwijk een verzoek ontvangt om gegevens van u te verstrekken vindt er altijd een toetsing plaats op grond van de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) of er verstrekt mag worden. Getoetst wordt of de aanvrager bevoegd is om de gegevens te ontvangen, het doel waarvoor men de gegevens nodig heeft en of het verzoek op de juiste wijze is ingediend.

Wanneer u geheimhouding van persoonsgegevens heeft, zal er bij een verzoek om gegevens van u te verstrekken een belangenafweging plaatsvinden. In de belangenafweging wordt er aan u gevraagd of u bezwaar heeft tegen de verstrekking en wat de reden daarvan is. Aan de hand van uw reactie zal de gemeente beslissen om wel of niet de gevraagde gegevens te verstrekken. De belangenafweging vindt niet plaats als het overheidsorgaan uw gegevens wettelijk mag ontvangen.

U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u woont. U kunt alleen geheimhouding voor uzelf en voor uw kind(eren) tot 16 jaar aanvragen.

Op de website van de gemeente Katwijk treft u de mogelijkheid aan om het verzoek tot geheimhouding van de persoonsgegevens digitaal in te dienen. Als u het verzoek persoonlijk wilt indienen kunt u hiervoor een afspraak maken door te bellen naar 071-406500.

Naar boven