Wijzigingsplan ‘Buntweg 21 te Achtmaal ’ onherroepelijk

 

Het gaat om een plan voor de vergroting van het bouwvlak voor de bouw van een kas en het plaatsen van teeltondersteunende voorzieningen op de locatie Buntweg 21 te Achtmaal.

Het college van B&W maakt bekend dat dit wijzigingsplan onherroepelijk is geworden.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde wijzigingsplan , met de hierbij horende stukken, heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het wijzigingsplan per 18 maart 2022 onherroepelijk is geworden. De stukken staan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Naar boven