Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bedrijfsruimte op het perceel Liederik 8A, 1693HH Wervershoof

De gemeente heeft op 11 januari 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-001276 voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bedrijfsruimte op locatie Liederik 8A, 1693HH Wervershoof te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Naar boven