Kanseliersplein 1, 5223 LV 's-Hertogenbosch, Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning verleend

Adres of locatie: Kanseliersplein 1, 5223 LV 's-Hertogenbosch

Omschrijving: het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden

Aangevraagde activiteiten: Bouwen

Kenmerknummer: 079613454372

Datum besluit: 28-03-2022

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar

maken. Het maken van bezwaar doet u door het indienen van een bezwaarschrift

bij het college van burgemeester en wethouders. U moet uw bezwaarschrift

indienen binnen 6 weken nadat het besluit is bekend gemaakt door toezending aan aanvrager. Let op!

Bekendmaking geschiedt in dit geval door toezending van het besluit, dus de

termijn begint te lopen nadat het besluit is verzonden aan aanvrager, en niet

nadat is gepubliceerd.

U kunt uw bezwaarschrift per brief of digitaal https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/bezwaarmaken indienen.

Voorlopige voorziening

rechter

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende

werking. Dit betekent dat het genomen besluit waartegen u bezwaar maakt wel

geldt. Het kan zijn dat de werking van dit besluit onherstelbare gevolgen voor

u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de rechter vragen een

‘voorlopige voorziening’ te treffen. Zo’n voorlopige voorziening wordt vaak een

schorsing genoemd.

U kunt hiertoe zelf een verzoekschrift opstellen en deze

vervolgens naar de rechtbank sturen. Dit verzoek moet u dan richten aan: de

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht,

Postbus 90125, 5200 MA te ‘s-Hertogenbosch.

Nadere informatie over bezwaar (en beroep) tegen

beslissingen van de overheid vindt u in het digitale informatieblad Bezwaar en beroep tegen een

beslissing van de overheid.

Als u nog vragen heeft, of als u de aanvraag wilt inzien,

neem dan contact op met het Omgevingsloket, tel. (073) 615 57 77, e-mail:

omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl.

Naar boven