Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een bed and breakfast, Sint-Maartensdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen

 

Voor: het realiseren van een bed and breakfast

Locatie: Westvest 17 te Sint-Maartensdijk

Datum ontvangst: 27 december 2021

 

Inzage

U kunt deze aanvraag omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken inzien. Daarvoor kunt u contact opnemen met Team Ruimte, cluster Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166. In deze fase van de procedure is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken.

Naar boven