Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel op nummer 16 en het transformeren van 5 onzelfstandige woningen naar 4 zelfstandige woningen en het transformeren van nummer 18a van 4 onzelfstandige woningen naar 3 zelfstandige woningen aan Noorderstationsstraat 18a te Groningen

Tussen 17 en 24 maart 2022 is de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Groningen binnengekomen.

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen deze aanvraag staat nog geen rechtsbescherming open. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar of beroep mogelijk tegen een omgevingsvergunning waarop wij hebben besloten.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden  

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Adres

Postcode

Omschrijving

Noorderstationsstraat 18a te Groningen

9717 KN

plaatsen dakkapel op nummer 16 en transformeren nummer 16 5 onzelfstandige woningen naar 4 zelfstandige woningen en transformeren nummer 18a 4 onzelfstandige woningen naar 3 zelfstandige woningen (ontvangstdatum 18-03-2022, dossiernummer 202272055)

Groningen, 29 maart 2022

Naar boven