Notulen Raadscommissie 23 december 2021 

Op 23 december 2021 heeft de Raadscommissie vergaderd. De notulen van deze vergadering kunt u inzien via onderstaande link en zullen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering van de Gemeenteraad.

Notulen Raadscommissie 23 december 2021

Naar boven