Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Bussereind 2 - 3 Steensel

Burgemeester en wethouders van Eersel maken op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Bussereind 2 - 3 Steensel met ingang van 31 maart 2022 tot 12 mei 2022 ter inzage ligt in het gemeentehuis. Het ontwerp met bijbehorende stukken is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0770.BPBbusserein230070-ONTW.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de realisatie van vier Ruimte voor Ruimte-woningen en twee boerderijsplitsingen. De bestaande agrarische bedrijven worden gesaneerd.

Wilt u een zienswijze hierover kenbaar maken?

Binnen genoemde termijn kan eenieder schriftelijk (niet per e-mail) een zienswijze over het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad, postbus 12, 5520 AA Eersel. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken; u moet dan -ook binnen de genoemde termijn- contact opnemen met Anouk Meulenbroeks, afdeling Ontwikkeling, team Ruimte, te bereiken via (0497) 531 300.

Naar boven