Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hessenweg 199 te Achterveld

De gemeente heeft op 24 maart 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer WABO-2022-016 voor een omgevingsvergunning op locatie Hessenweg 199 te Achterveld. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft het verplaatsen van de inrit en bevat de volgende activiteiten:

  • Inrit/Uitweg

  • wwu

Inzage

De stukken zijn ter inzage, daarvoor kunt u een afspraak maken bij het omgevingsloket via de website van de gemeente Leusden: www.Leusden.nl

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van Leusden, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, postbus 150, 3830 AD Leusden. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 25 maart 2022 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via gemeente@leusden.nl of telefoonnummer 14 033.

Naar boven