Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning d.m.v. een aanbouw met opbouw op locatie Nachtegaalstraat 22 in Zundert

De gemeente Zundert heeft op 24 maart 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z22-000634 voor het verbouwen van de woning d.m.v. een aanbouw met opbouw op locatie Nachtegaalstraat 22 in Zundert te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z22-000634 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Naar boven