onder brug Paleiskwartier, termijn verlenging

Omgevingsvergunning verlengen van de beslistermijn

Adres of locatie: onder brug Paleiskwartier te 's-Hertogenbosch

Omschrijving: het realiseren van een containerruimte

Aangevraagde activiteiten:

Kenmerknummer: 079613436216

Uiterste beslisdatum: 9 mei 2022

Voor deze aanvraag geldt dat de besluitvorming met zes weken is uitgesteld, de uiterste beslisdatum staat vermeld.

Naar boven