Aanvraag omgevingsvergunning Kalverwei (18) in Lieren, het oprichten van 2 bedrijfshallen

 

Datum indiening: 23 maart 2022

Wabonummer: D20/023597

 

Het gaat hier om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren. Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien. Pas dan kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie hierover vindt u t.z.t. bij de publicatie van de verleende vergunning.

Naar boven