Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bedrijfsruimte op het perceel Zwaagdijk 205A, 1684NG Zwaagdijk-Oost

De gemeente heeft op 10 januari 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-001034 voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bedrijfsruimte op locatie Zwaagdijk 205A, 1684NG Zwaagdijk-Oost te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Naar boven