Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Topperweg 1 Kootwijkerbroek, het kappen van 2 eiken

 

Zaaknummer: 2021W2971

 

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.

 

Naar boven