Verlenging beslistermijn voor het omzetten van 13 onzelfstandige kamers naar 10 zelfstandige wooneenheden aan Oosterstraat 45a te Groningen Oosterstraat 45 en 45a te Groningen

De termijn voor de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is verlengd.

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen van ons besluit tot verlenging van de termijn van de behandeling van de aanvraag met maximaal 6 weken.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden  

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Adres

Postcode

Omschrijving

Oosterstraat 45a te Groningen Oosterstraat 45 en 45a te Groningen

9711 NR

omzetten 13 onzelfstandige kamers naar 10 zelfstandige wooneenheden (ontvangstdatum 20-12-2021, dossiernummer 202178582)

Groningen, 24 maart 2022

Naar boven