Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure nabij Etnastraat 31 1060LH Amsterdam, Bromostraat 17 Amsterdam

Adres: Nabij Etnastraat 31 1060LH Amsterdam, Bromostraat 17 Amsterdam, betreft: Bromostraat 17 t/m 23 (oneven), 27 en 33 t/m 37 (oneven)

Omschrijving: nieuwbouw van een distributiecentrum in de Lutkemeerpolder

Besluit: verleend

Verzonden naar aanvrager op: 16-03-2022

Zaaknummer: Z2021-NW003153

OLO nummer: 6201789

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u per e-mail ontvangen. Stuur een verzoek naar vthsdnw@amsterdam.nl en vermeld daarin straatnaam, huisnummer en Zaak- en OLO nummer.

Bezwaar maken tegen dit besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken vanaf de eerstvolgende dag nadat het besluit verzonden is naar de aanvrager.

U kunt met uw DigiD of E-herkenning digitaal bezwaar maken via: www.amsterdam.nl/bezwaar/jb

U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen naar:

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

- het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en het zaaknummer van het besluit

- de reden(en) waarom u bezwaar maakt

- eventueel uw e-mailadres

Dient iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee. Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Amsterdam vindt u op: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd onder het tabblad 'Contact'.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen dat het besluit waartegen u bezwaar maakt geldig blijft totdat er een besluit is genomen op uw bezwaar. U kunt dat voorkomen door een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te vragen. Daar moet u wel voor betalen. Ga voor informatie over de kosten en over de voorwaarden naar:

- www.rechtspraak.nl

- tabblad 'de Rechtspraak'

- keuze ‘Organisatie’

- keuze ‘Rechtsgebieden’ (onder de kop ‘U en de rechtspraak’)

- keuze ‘Hoe werkt het bestuursrecht’ (onder het kopje ‘Bestuursrecht’)

- keuze ‘Voorlopige voorziening’ (onder het kopje ‘Naar de bestuursrechter’)

U dient een verzoek om een voorlopige voorziening in bij:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam

Afdeling publiekrecht, team bestuursrecht algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Of digitaal via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Naar boven