Kennisgeving voornemen tot uitgifte van onroerende zaken (gronden en/of opstallen) gemeente Deventer

 

Bekendmaking op website “www.Deventerverkoopt.nl”

 

Ingevolge het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (Didam) ECLI:NL:HR:2021:1778, Hoge Raad, 20/00123 (rechtspraak.nl) moet de gemeente Deventer, gelet op het gelijkheidsbeginsel, vooraf kennisgeven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van de uitgifte van onroerende zaken.

 

Daarom zal de gemeente Deventer voortaan het voornemen om onroerende zaken te verkopen, te bezwaren, te verhuren of in gebruik te geven vooraf bekendmaken door middel van een publicatie op de website www.Deventerverkoopt.nl.

 

Op de website worden zowel de voorgenomen uitgiften van onroerende zaken (gronden en/of opstallen) bekend gemaakt waaraan een openbare uitgifte procedure vooraf gaat als de voorgenomen uitgiften waaraan deze procedure niet vooraf is gegaan (de zogenoemde één op één uitgiften).

 

Naar boven