Onderwijsboulevard 256 te ‘s-Hertogenbosch , ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning (coördinatieregeling)

 

Kennisgeving op grond van artikel 3.8, lid 1 en op grond van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening Wro gemeente ‘s-Hertogenbosch

 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Onderwijsboulevard 256’ (NL.IMRO.0796.0002500-1301) samen met de ontwerp omgevingsvergunning voor de ontwikkeling met ingang van 28 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage liggen.

 

De besluiten worden gecoördineerd voorbereid op grond van de coördinatieregeling zoals opgenomen in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en in de Coördinatieverordening Wro gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit betekent dat de procedure tot verlening van de omgevingsvergunning voor de ontwikkeling gelijk oploopt met de bestemmingsplanprocedure.

 

Het plan

Het plangebied is gesitueerd binnen het stedelijk gebied van 's-Hertogenbosch in de wijk 'Paleiskwartier'. Deze wijk bevindt zich ten westen van de binnenstad, aangrenzend aan het station en de spoorverbinding tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven/Tilburg. Aan de westkant van deze wijk bevindt zich de Onderwijsboulevard, waaraan de planlocatie is gelegen. Het plangebied betreft uitsluitend het perceel Onderwijsboulevard 256 en wordt ten noorden begrensd door de Hugo de Grootlaan, ten oosten door de Statenlaan, ten zuiden door de Markiezenstraat en ten westen door de Onderwijsboulevard.

 

De ontwikkeling

Het plan bestaat uit nieuwbouw ten behoeve van onderwijs (Avans Hogeschool), (studenten)huisvesting (BrabantWonen), kleinschalige horeca en bijbehorende voorzieningen (zoals parkeermogelijkheden, groeninrichting en wandelroutes). De ontwikkeling past binnen de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone en Paleiskwartier. Het plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan “Paleiskwartier-Willemspoort-Station”. Voor het planologisch mogelijk maken van het plan is een herziening van het bestemmingsplan nodig.

 

Wilt u reageren?

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze respectievelijk bij de gemeenteraad en het college indienen.

 

Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 13574844.

  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier (via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze)

  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer J. Sinke, tel. 06 – 31142461.

 

 

 

Wilt u reageren op de ontwerp omgevingsvergunning?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 11756493.

  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier (via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).

  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer J. Sinke, tel. 06 – 31142461.

 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Onderwijsboulevard 256’ en de ontwerp omgevingsvergunning liggen met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. De stukken vindt u ook op onze internetsite: www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Wilt u de ontwerp omgevingsvergunning digitaal inzien, dan kunt u een exemplaar aanvragen via onze site www.s-hertogenbosch.nl (ga naar Inwoner - Vergunning of melding - Omgevingsvergunning) en verstuur een e-mail naar omgevingsvergunning@s-hertogenbosch.nl.

Naar boven