Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning en het oprichten van een (vervangend) bijgebouw op locatie Kleine Heistraat 7A in Wernhout

De gemeente Zundert heeft op 22 maart 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z22-000558 voor het uitbreiden van de woning en het oprichten van een (vervangend) bijgebouw op locatie Kleine Heistraat 7A in Wernhout te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z22-000558 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Naar boven