Aanvraag vergunning voor het bouwen van een steiger aan Boonervliet (thv Jan Steenstraat) te Maassluis

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen.

Locatie

Betreft

Soort

Boonervliet (thv Jan Steenstraat)

3141

Bouwen steiger

Bouwen

Belanghebbenden worden erop gewezen dat deze publicatie NIET betekent dat er vergunning is verleend. Deze publicatie heeft een informatief karakter. Eventuele vergunningverlening en/of voornemens om ontheffing te verlenen, zal te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen of bezwaren in te dienen.

Naar boven