Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het wijzigen van bestemming en verbouwen tot woning op het perceel Tripkouw 38, 1679GJ Midwoud

De gemeente heeft op 10 januari 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-001085 voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van bestemming en verbouwen tot woning op locatie Tripkouw 38, 1679GJ Midwoud te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Naar boven