Kennisgeving ontvangst melding, Hemmerbuurt 102, 1607CM Hem

Op 10 maart 2022 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Hemmerbuurt 102, 1607CM Hem. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000700. De melding betreft:

  • verwijderen van asbest

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven