Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel Binnenkruier 17 in Medemblik

De gemeente heeft op 10 januari 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-001177 voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op locatie Binnenkruier 17 in Medemblik te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Naar boven