Boedijnhof 2 BUITEN BEHANDELING AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

BUITEN BEHANDELING STELLEN AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten behandeling heeft gesteld

 

Boedijnhof 2, plaatsen zonnepanelen dak achterkant woning

Verzonden 6 januari 2022

 

Naar boven