Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2025

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp stelde op 24 februari 2022 het 'verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan' vast.

Bij het opstellen van de tarieventabel 2023 voor het tarief van de rioolheffing wordt uitgegaan van een verlaging met € 8,36 en een tarief van € 220,00 (exclusief inflatie).

Naar boven