Toestemming voor het plaatsen van een container ter hoogte van Kerkstraat 30 te Alkmaar

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

Verleende vergunning gebruik openbare weg

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat zij de volgende vergunning gebruik openbare weg hebben verleend:

ter hoogte van Kerkstraat 30 te Alkmaar: container

Zaaknummer: 0000274772

Niet eens met dit besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken. Op onze website kunt u lezen hoe u online of per post uw bezwaar kunt indienen. Uw bezwaarschrift moet vóór 18 februari 2022 zijn ontvangen.

Naar boven