Aanvraag vergunning voor het aanbrengen van daglichtsystemen in een bestaand dak en een doorbraak in achtergevel en het wijzigen van de indeling ruimtes binnen aan Verlengde Grachtstraat 19 te Groningen

Tussen 1 februari en 16 maart 2022 is de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Groningen binnengekomen.

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen deze aanvraag staat nog geen rechtsbescherming open. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar of beroep mogelijk tegen een omgevingsvergunning waarop wij hebben besloten.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden  

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Adres

Postcode

Omschrijving

Verlengde Grachtstraat 19 te Groningen

9717 GD

aanbrengen daglichtsystemen in bestaand dak en doorbraak in achtergevel en wijzigen indeling ruimtes binnen (ontvangstdatum 06-03-2022, dossiernummer 202271669)

Groningen, 22 maart 2022

Naar boven